Jul 29
Langkah Tegap, Tanda Dibukanya Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy –PPKA-